Merk zoeken in het register

Het Caribisch Nederlands merkenregister bevat alle gedeponeerde en geregistreerde merken die geldig zijn in Caribisch Nederland. Dus niet alleen Caribisch Nederlandse merken maar ook internationale merken waarbij Caribisch Nederland is aangewezen.

Het CaribIEmerkenregister bevat alle merken die geldigheid hebben in Caribisch Nederland. 

Let op: Als een merk niet in het register voorkomt wil dat niet noodzakelijkerwijs zeggen dat het ook beschikbaar is. Meer weten? Lees verder onder "Is mijn merk nog beschikbaar?".

Afschriften

Het CaribIE-merkenregister is tevens de officiële publicatieplaats voor Caribisch Nederlandse merken. Dit houdt onder meer in dat de afschriften die u zelf (gratis) kunt uitprinten door op "Afdrukken" te klikken door veel instanties als bewijs van uw depot of registratie worden geaccepteerd. En als u toch (tegen betaling) een gewaarmerkt afschrift bij ons wilt bestellen dan kunt u dat doen door een mail te sturen naar ons informatiecentrum.

U bent hier

Steven de Lira (NL)

“Als je professioneel bezig bent en ambitie hebt als bedrijf, dan is merkregistratie een must. Merknamen zijn het kapitaal van je bedrijf. Een unieke merknaam draagt bij aan je kwaliteitsimago en waardestijging van je bedrijf. Daar wil je geen gezeur over krijgen. Dat weegt ruimschoots op tegen de kosten.”

Steven de Lira kwam in 1994 van Curaçao naar Nederland om technische bedrijfskunde te studeren. Daarna richtte hij organisatieadviesbureau Opensa en het bedrijf Silkbricks op, een softwarebedrijf dat tools maakt om innovatieprocessen binnen bedrijven te versnellen.