Hoe verloopt de procedure?

Bij ontvangst van uw depot kent BOIP de datum en de tijd van ontvangst toe. Hiervan ontvangt u een bevestiging. De door u op het formulier vermelde gegevens worden verwerkt in ons systeem.

Er wordt eerst gekeken of uw depot aan de minimale vereisten voldoet:

  • Is het merk duidelijk weergegeven?
  • Is de naam van de deposant (persoon of onderneming) vermeld?
  • Zijn de waren en diensten duidelijk omschreven?
  • Indien het een collectief merk is, is er een reglement bijgevoegd?
  • Is de betaling verricht?

Aan deze vereisten moet in ieder geval zijn voldaan. Anders is uw depot niet-ontvankelijk, met andere woorden is er eigenlijk geen sprake van een depot. De depotdatum wordt vastgesteld op de datum waarop aan deze vereisten is voldaan.

Het is zeer belangrijk dat uw betaling gelijk met het depot door BOIP is ontvangen. Anders wordt de depotdatum verschoven naar het moment van ontvangst van uw betaling.

De depotdatum is van belang voor de bepaling van de rangorde tussen uw merk en rechten van anderen.

Nadat de depotdatum is vastgesteld wordt uw dossier door één van onze medewerkers in behandeling genomen. Hij of zij controleert of aan alle formele vereisten is voldaan en neemt contact met u op als er nog bijkomende gegevens nodig zijn. De opgegeven waren en diensten worden volgens de internationale classificatie van Nice in klassen ingedeeld.

Verloop procedure merkregistratieAls u aan alle formaliteiten heeft voldaan, wordt het merk ingeschreven. De registratie wordt gepubliceerd. Hierna ontvangt u een bewijs van inschrijving.

Om dit uitsluitend recht in stand te houden moet u het merk gebruiken, bewaken, uw inschrijving tijdig verlengen en de gegevens up-to-date houden (verandert uw logo dien dan een nieuw depot in). Actie ondernemen tegen inbreukmakers dient u zelf te doen.


Inschrijving en publicatie

Als uw depot aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt het door BOIP in het CaribIE-register ingeschreven. U ontvangt een bewijs van inschrijving en de gegevens van uw merkregistratie worden opgenomen in het CaribIE-merkenregister.

De depotdatum van het merk wordt de inschrijvingsdatum op het moment dat het merk wordt ingeschreven. Vanaf de inschrijving bent u houder van een exclusief recht dat u tegen anderen kunt inroepen. Om in geval van een conflict te bepalen welk merk het oudste recht heeft is de depotdatum doorslaggevend.

Als uw merk uiteindelijk niet wordt ingeschreven betekent het dat u de door u betaalde taksen voor het depot niet terugkrijgt. Reden te meer om tijdig te reageren op de gestelde termijnen in de berichten van BOIP. Een merkendeskundige kan u daarbij helpen.


Zelf doen of laten doen?

U kunt de registratie van uw merken zelf regelen. Wij doen er alles aan om de registratieprocedure zo eenvoudig mogelijk te maken. Maar bedenkt u zich wel dat er allerlei praktische en juridische vragen spelen bij een zo optimaal mogelijke bescherming van uw merken. Merkenrecht is een specialisme en veel bedrijven hebben dat specialisme niet in huis. Daarom kan het verstandig zijn om dit uit te besteden aan een merkendeskundige.

Merkenrecht is een specialisme

Merkenrecht is een specialismeBij een zo optimaal mogelijke bescherming van uw merken spelen er allerlei praktische en juridische vragen. Dat begint al bij de registratie. Welke tekens zijn geschikt als merk? Welke oudere rechten bestaan er en hoe moeten de risico's daarvan worden ingeschat? Voor welke waren en diensten wordt het merk gebruikt en hoe moeten deze worden omschreven om enerzijds een zo ruim mogelijke bescherming te krijgen en anderzijds potentiële conflicten te voorkomen? Allemaal zaken die van cruciaal belang zijn bij een succesvolle bescherming van uw merken.

Als u uw merken ook buiten Caribisch Nederland wilt beschermen wordt het nog ingewikkelder. Er bestaan hiervoor verschillende systemen die elk hun voor- en nadelen hebben. Het kiezen van de vorm van bescherming die het beste bij uw specifieke omstandigheden past is niet eenvoudig. Of als u bijvoorbeeld uw merk wilt overdragen (verkopen) aan een ander, iemand een licentie wilt verstrekken of uw merken in pand geeft bij de bank. In zo'n geval is het van groot belang dat dit juridisch sluitend wordt geregeld.

En als u ooit een conflict zou krijgen, omdat iemand inbreuk maakt op uw rechten of omdat een ander meent dat u inbreuk maakt op de zijne, zult u wellicht zelfs juridische stappen moeten ondernemen. U kunt te maken krijgen met een gerechtelijke procedure. In dat laatste geval is een advocaat of procureur meestal verplicht.

De bescherming van merken en andere intellectuele eigendomsrechten is, kortom, een specialisme. Veel bedrijven hebben deze specialistische kennis niet in huis en doen er dus verstandig aan om advies in te winnen bij een deskundige.

Waar vind ik een specialist?

Voor advies over al uw merkenzaken en andere intellectuele eigendomsrechten kunt u terecht bij een merkengemachtigde of gespecialiseerde advocaat. Zij kennen de wetgeving en de daarop gebaseerde rechtspraak en literatuur door en door. Zij kunnen u helpen de beste route voor bescherming uit te stippelen en desgewenst alle administratie van u overnemen. Zij kunnen uw merkenportefeuille voor u beheren. En zij kunnen u bijstaan bij eventuele conflicten. Voor uw Caribisch Nederlands merk kunt u beroep doen op een merkengemachtigde of merkenadvocaat uit het Koninkrijk der Nederlanden.

Een merkengemachtigde vindt u via de gebruikelijke informatiekanalen zoals internet, telefoongids enz.