Beschermen en onderhouden

Het uitsluitend recht op een merk ontstaat nadat BOIP uw depot heeft ingeschreven in het Caribisch Nederlands merkenregister. Om dit uitsluitend recht in stand te houden moet u het gebruiken, bewaken en uw inschrijving tijdig verlengen en up-to-date houden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Merk wijzigen

Het is belangrijk dat de in het register opgenomen gegevens juist en up-to-date zijn. Als er iets verandert kunt u ons vragen om de registergegevens te wijzigen.

De meest voorkomende wijziging is natuurlijk een adreswijziging. Maar het kan ook voorkomen dat de naam van uw onderneming wijzigt. Of dat u uw merk overdraagt (verkoopt), dat u een ander een licentie verstrekt of dat u uw merk in pand geeft bij de bank. Daarnaast kan het voorkomen dat een ander beslag laat leggen op uw merkregistratie of dat u uw registratie (eventueel voor een deel van de waren of diensten) wilt doorhalen. Allemaal zaken die, om ze tegen anderen te kunnen inroepen, in het register moeten worden aangetekend. 

Voor de aantekening van wijzigingen in het register bestaat een formulier en een toelichting. Het formulier kunt u per e-mail (trademarks@caribie.nl), fax of post aan ons toezenden.

Wilt u wijzigingen doorgeven voor uw internationale merkregistratie? Klik dan hier.

Welke wijzigingen zijn mogelijk?

 • Naams- en adreswijziging
 • Wijziging van gemachtigde
 • Wijziging van het correspondentieadres
 • Beperking van de waren- en dienstenopgave (uitbreiding is niet mogelijk)
 • Overdracht
 • Aantekening of doorhaling van een licentie
 • Wijziging van het reglement op gebruik en toezicht (in geval van een collectief merk)
 • Aantekening of doorhaling van pandrechten en beslagen
 • Doorhaling

Welke wijzigingen zijn niet mogelijk?

 • Het merk zelf kan nooit worden gewijzigd
 • De waren- en dienstenopgave kan nooit worden uitgebreid (wel beperkt)
 • Een collectief merk kan nooit worden omgezet in een individueel merk (en vice versa)

Merk vernieuwen

Een merkinschrijving is tien jaar geldig, te rekenen vanaf de depotdatum. De inschrijving kan met een onbeperkt aantal periodes van tien jaar worden verlengd. Een merk kan dus in principe voor eeuwig worden beschermd.

Daarvoor moet u er wel voor zorgen dat uw inschrijving wordt vernieuwd. Wij sturen hierover een herinnering aan het in het register vermelde adres. Mocht u deze om welke reden dan ook niet ontvangen,  dan kunt u daaraan geen rechten ontlenen. Tijdige vernieuwing van uw inschrijving is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid!

Voor de vernieuwing van uw inschrijving bestaat een formulier en een toelichting. Het formulier kunt u per e-mail (trademarks@caribie.nl), fax of post aan ons sturen.

Heeft u een internationale merkregistratie en wilt u die vernieuwen? Klik dan hier.

Merk gebruiken

Als uw merk is ingeschreven is het natuurlijk de bedoeling dat u het ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Als u dat langer dan vijf jaar niet doet kan uw merk (geheel of voor een deel van de waren of diensten) vervallen worden verklaard.

Let er bij het gebruik op dat u uw merk ook gebruikt zoals u het hebt gedeponeerd. Dus als u bijvoorbeeld uw logo moderniseert denk er dan aan daarvoor ook een nieuw depot te verrichten.

Het gebruik van een ®-teken kan het voor de buitenwereld duidelijker maken dat het om een geregistreerd merk gaat.

Merk bewaken

Als uw merk is ingeschreven kunt u actie ondernemen tegen inbreukmakers. Uiteindelijk is dat de reden waarom u uw merk hebt geregistreerd.

U kunt niet alleen optreden tegen het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Als u een bekend merk hebt, kunt u, wanneer bijvoorbeeld de reputatie of het onderscheidend vermogen van uw merk wordt aangetast, onder omstandigheden ook optreden tegen het gebruik van uw merk voor heel andere waren of diensten. En zelfs tegen gebruik van uw merk niet ter onderscheiding van waren of diensten.

Optreden tegen inbreuk is in de meeste gevallen aan een termijn gebonden. Als u het gebruik of de inschrijving van een ingeschreven jonger merk langer dan vijf jaar hebt gedoogd kunt u daar later vaak niet meer tegen optreden.

Om uw merk effectief te handhaven is het dus verstandig om continu in de gaten te blijven houden of er inbreukmakende jongere merken worden gedeponeerd of gebruikt. Om te zien of uw merk door anderen wordt gebruikt kan het natuurlijk geen kwaad om zelf van tijd tot tijd eens op internet te zoeken.

U kunt de bewaking van uw merken ook uitbesteden aan een merkengemachtigde of gespecialiseerde advocaat. Bij bewaking en handhaving van merkrechten spelen allerlei praktische en juridische vragen. Bepaalde dingen kunt u zelf doen. Maar bedenkt u zich wel dat merkenrecht een specialisme is en dat veel bedrijven dat specialisme niet in huis hebben. Daarom kan het verstandig zijn om dit over te laten aan een deskundige. Meer over merkenspecialisten

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik betalen?

Als u uw merkregistratie aanvraagt, kunt u het bedrag overschrijven op onze bankrekening:

Rekeningnummer 402.880.05
Maduro & Curiel's Bank, Bonaire
t.n.v. BOIP

SWIFT: MCBKBQBN

Hoe kan ik mijn merkregistratie vernieuwen (verlengen)?

Een merkregistratie is tien jaar geldig. Vanaf zes maanden voor de vervaldatum van uw registratie kunt u uw merkregistratie verlengen voor nogmaals tien jaar. Meer over merk vernieuwen

Hoe weet ik of BOIP mijn post heeft ontvangen?

Als u wilt controleren of wij uw post hebben ontvangen, kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum (T +31 70 349 12 22).

Kan ik mijn merk wijzigen?

Nee. Het merk zelf kan nooit gewijzigd worden. Als er iets wijzigt aan uw merk, bijvoorbeeld wanneer u uw logo aanpast, moet u een nieuwe merkregistratie aanvragen. Meer over merk wijzigen

Krijg ik een factuur?

Wij sturen geen facturen. Na indiening van uw merkaanvraag krijgt u per mail een bevestiging. De PDF in bijlage is ook bestemd voor uw financiële administratie en bevat een overzicht van de verschuldigde rechten.