Uniemerk

Met een Uniemerk verkrijgt u via één aanvraag bescherming in alle landen van de Europese Unie. Wanneer u in (een groot deel van) de EU actief bent, kan dit een aantrekkelijke optie zijn. Er geldt wel het "alles of niets" principe. Daarnaast kan de verkrijging, instandhouding en handhaving van het recht risico's met zich meebrengen. Uniemerken worden aangevraagd bij EUIPO (Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie). Voor de aanvraag heeft u een merkengemachtigde nodig.

Uniemerk via internationale merkaanvraag

Een Uniemerk kan worden "ingebouwd" in een internationale aanvraag. U kunt zo met één aanvraag bescherming krijgen in zowel de hele EU als in landen daarbuiten (in totaal meer dan 110). Bijkomend voordeel is dat de risico's van het "alles of niets" principe van het Uniemerk hiermee worden verminderd. Internationale merken worden aangevraagd bij het bureau van het land van oorsprong (in uw geval dus meestal bij CaribIE via BOIP). Meer over internationale merkregistratie

Wanneer kan ik prioriteit inroepen?

Als u binnen zes maanden na uw eerste aanvraag (bijvoorbeeld voor Caribisch Nederland) bescherming wilt in andere landen, kunt u zgn. prioriteit (of voorrang) inroepen. Dit houdt in dat latere aanvragen (of het nu om een aanvraag van een nationaal merk, een Benelux-merk, een internationaal merk of een Uniemerk gaat) dezelfde beschermingsdatum krijgen als uw eerste aanvraag (depotdatum). Prioriteit kan worden ingeroepen voor alle landen die zijn aangesloten bij hetzij het Verdrag van Parijs, hetzij de Wereldhandelsorganisatie. In de praktijk zijn dit bijna alle landen van de wereld.