Waar kunnen we u mee helpen?

Merk zoeken

Voordat u uw merk gaat gebruiken en wilt beschermen is het uiteraard verstandig om uit te zoeken welke oudere merken er bestaan.

Hoe kan ik zoeken?

U kunt zelf (gratis) zoeken in het Caribisch Nederlands merkenregister. Dit bevat alle gedeponeerde en geregistreerde merken die geldig zijn in Caribisch Nederland. Dus niet alleen Caribisch Nederlandse merken maar ook internationale merken waarbij Caribisch Nederland is aangewezen.

Als een merk niet in het register voorkomt wil dat niet altijd zeggen dat het ook beschikbaar is.

Door te zoeken in het register krijgt u een indicatie van welke merken er al zijn ingeschreven. De garantie dat u geen problemen zult krijgen kan echter nooit worden geboden. In de eerste plaats kunnen ook andere rechten dan geregistreerde oudere merken een probleem vormen. Met name handelsnamen, maar bijvoorbeeld ook het auteursrecht of het modellenrecht. Verder is het moeilijk voorspelbaar wie op basis van welk merk bezwaar zal hebben tegen uw merk. En wat daarbij de kansen zijn hangt af van alle feitelijke en juridische omstandigheden van het geval.

Wie kan mij helpen?

U kunt het onderzoek uitbesteden aan een merkengemachtigde of een in intellectuele eigendom gespecialiseerde advocaat. Het goed kunnen verrichten van een onderzoek én, belangrijker, het goed kunnen interpreteren van de resultaten en inschatten van de risico's is een specialisme. Veel bedrijven hebben deze specialistische kennis niet in huis en doen er dus verstandig aan om advies in te winnen bij een deskundige. Meer over merkenspecialisten

Merk registreren

Een merkregistratie voor Caribisch Nederland vraagt u aan door een formulier in te vullen en de verschuldigde taksen te betalen. Indienen kan zowel online als op papier. Wij raden u aan om zo veel mogelijk online in te dienen. Dit gaat aanzienlijk sneller en verkleint de kans op fouten.

Online indienen

U kunt uw merk direct online indienen. Hiervoor dient u een gratis applicatie te downloaden. Deze toepassing leidt u door het formulier heen en helpt u de aanvraag goed in te vullen.

Op papier indienen

U kunt uw handelsnaam, productnaam of merkbeeld (logo) ook als merk registreren door het papieren formulier in te vullen. Het opslaan van het formulier kan met Acrobat Reader vanaf versie 8. U verzendt uw formulier naar trademarks@caribie.nl, per post of fax.  In dat geval ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.

Het is zeer belangrijk dat uw betaling gelijk met het depot door BOIP is ontvangen. Anders wordt de depotdatum verschoven naar het moment van ontvangst van uw betaling.

Hulp nodig bij uw merkdepot?

Als u vragen heeft over het invullen van het formulier, kunt u contact opnemen met ons Informatiecentrum. Zij kunnen u informatie verschaffen over de procedures. Wilt u specifiek advies, neem dan contact met een merkenadviseur binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Caribisch Nederland, Curaçao, Sint-Maarten, Aruba).


Hoe verloopt de procedure?

U registreert uw merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Deze instantie voert de merkregistratie voor Caribisch Nederland uit in opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Meer over de procedure

Een standaard depot van een merk kost USD 310. Als uw merk uiteindelijk niet wordt ingeschreven, krijgt u de depotkosten niet terug. Naar de tarieven

Uw inschrijving is 10 jaar geldig. Gedurende deze periode heeft u merkbescherming. Na 10 jaar kunt u uw registratie verlengen. U moet zelf actief uw merk in stand houden. Meer over merk bewaken


Zelf doen of laten doen?

U kunt de registratie van uw merken zelf regelen. Wij doen er alles aan om de registratieprocedure zo eenvoudig mogelijk te maken. Maar bedenkt u zich wel dat er allerlei praktische en juridische vragen spelen bij een zo optimaal mogelijke bescherming van uw merken. Merkenrecht is een specialisme en veel bedrijven hebben dat specialisme niet in huis. Daarom kan het verstandig zijn om dit uit te besteden aan een merkendeskundige. Meer over merkenspecialisten

Veelgestelde vragen

Ik heb mijn merk geregistreerd. Kan ik nu het R-teken gebruiken?

Als uw merk geregistreerd is, kunt u de registratie van uw merk promoten door het ®teken te gebruiken. Die professionele uitstraling wekt het vertrouwen van uw klanten. Er is echter geen wet die verbiedt dat niet-geregistreerde merken ook het ®teken gebruiken. Dat er een ®teken bij een merk staat, betekent dus niet altijd dat het ook daadwerkelijk geregistreerd is. Of een merk geregistreerd is, kunt u controleren in het Merkenregister van Caribisch Nederland, de officiële publicatieplaats voor geregistreerde merken.

Kan ik een patent krijgen op mijn naam?

Nee, dit kan niet. Een patent (ook: octrooi) wordt alleen verstrekt voor technische vindingen. Een naam, bijvoorbeeld van uw bedrijf, een product of dienst, kunt u beschermen via het merkenrecht. Dit is iets anders dan het patent- of octrooirecht. Om uw naam (als merk) te beschermen, kunt u een merkregistratie aanvragen.

Mijn merk staat al in het Merkenregister. Wat moet ik nu doen?

Als uw merk al voorkomt in het Merkenregister, controleert u dan of de producten en diensten waarvoor het merk is geregistreerd overeenkomen met de producten en diensten waarvoor u uw merk gebruikt of wilt gebruiken. Is dit het geval, dan bestaat de kans dat u met uw merk inbreuk pleegt op het merkrecht van een andere partij. Om een conflict te voorkomen, kunt u het beste zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van uw merk voor de betreffende producten en diensten. U kunt het beste een nieuw merk bedenken, waarmee u niet in het vaarwater van andere partijen komt.

Als de producten en diensten waarvoor u uw merkregistratie wilt aanvragen verschillen (van een andere aard zijn) met het gelijkende merk dat u in het register hebt gevonden, dan kunt u uw merkregistratie vaak gewoon aanvragen. Een uitzondering op deze regel is als het gelijkende merk een bekend merk is.

Twijfelt u of u uw merk kunt registreren? Win dan advies in bij een specialist.

Waar vind ik een specialist om mij te ondersteunen?

Wanneer u een beroep wilt doen op een merkengemachtigde of merkenadvocaat voor de aanvraag van uw Caribisch Nederlands merk, dan dient deze gevestigd te zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. Een merkengemachtigde vindt u via de gebruikelijke informatiekanalen zoals internet, telefoongids enz.

Waarom is het Merkenregister van Caribisch Nederland openbaar?

Het Merkenregister van Caribisch Nederland is openbaar omdat iedereen moet kunnen controleren:

  1. of een identiek of sterk gelijkend merk al bestaat alvorens een merkaanvraag in te dienen;
  2. of ná uw registratie een identiek of sterk gelijkend merk is aangevraagd voor dezelfde of soortgelijke producten en/of diensten.