Tarieven

Tarieven Caribisch Nederland

Depotrechten

Basisrecht individueel merk, tot drie klassen
Basisrecht collectief merk, tot drie klassen
Aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde
Extra-recht voor aantekening van recht van voorrang na depot

USD

310
481
48
19

Vernieuwing

Basisrecht individueel merk, tot drie klassen
Basisrecht collectief merk, tot drie klassen
Aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde
Extra-recht voor indiening van verzoek en/of betaling binnen zes maanden na vervaldatum

USD

335
611
59
166

Wijzigingen

Overdracht of overgang, licentie, pandrecht of beslag

 • eerste merk
 • tweede tot en met vijfde merk
 • elk volgend merk

Aantekening waren- en dienstenbeperking

Wijziging van gemachtigde, inbegrepen diens aanwijzing na inschrijving van het depot

 • eerste merk
 • tweede tot en met vijfde merk
 • elk volgend merk

Wijziging naam en/of adres van een deposant, gemachtigde, merkhouder of licentiehouder

Herstel van aan de houder te wijten schrijffouten na inschrijving

 • eerste merk
 • elk volgend merk

USD

 

 • 70
 • 35
 • gratis

57

 

 • 28
 • 14
 • gratis

gratis

 

 • 24
 • 12

Overige

Afschriften

 • niet gewaarmerkt, per inschrijving
 • niet gewaarmerkt, overige per bladzijde
 • gewaarmerkt, per inschrijving
 • gewaarmerkt, overige per bladzijde
 • bewijzen van voorrang

USD

 

 • 5
 • 6
 • 19
 • 22
 • 19

 

Internationale tarieven

  USD
Aanvragen internationale merkregistratie 103
Inschrijving internationaal merk 103
Vernieuwing internationale merkregistratie 103

Kosten voor het doorsturen van je aanvraag door BOIP naar WIPO bedragen 103 USD.  Hier komen het basistarief voor een internationale registratie en de tarieven voor de registratie van je merk in de betreffende landen nog bij (actuele tarieven per land vind je op wipo.int).  Voor het berekenen van de kosten van een internationale registratie kun je ook gebruik maken van de WIPO fee calculator.

Bankgegevens

Rekeningnummer 402.880.05
Maduro & Curiel's Bank, Bonaire
t.n.v. BOIP

SWIFT: MCBKBQBN

Vragen?

Heeft u vragen over de tarieven of bankgegevens? Neem dan contact op met ons Informatiecentrum.