Veelgestelde vragen

Buiten Caribisch Nederland

Hoe kan ik mijn merkregistratie internationaal uitbreiden?

U kunt een internationale registratie aanvragen via BOIP. Deze aanvraag kan niet direct worden ingediend bij WIPO (World Intellectual Property Organization).

Voor een internationale merkregistratie heeft u als basis een registratie in Caribisch Nederland nodig.

Wat kost een internationale uitbreiding van mijn merkregistratie?

Een internationale uitbreiding van uw merkregistratie is afhankelijk van een aantal factoren. Denk aan het aantal klassen, de landen waarnaar u uitbreidt en of het merk in kleur is. U kunt zelf de kosten berekenen met de WIPO fee calculator. WIPO (World Intellectual Property Organization) is de officiële instantie die het internationale merkenregister beheert. Deze organisatie is gevestigd in Zwitserland, daarom worden de kosten in de calculator weergegeven in Zwitserse francs.

Merk registreren

Ik heb mijn merk geregistreerd. Kan ik nu het R-teken gebruiken?

Als uw merk geregistreerd is, kunt u de registratie van uw merk promoten door het ®teken te gebruiken. Die professionele uitstraling wekt het vertrouwen van uw klanten. Er is echter geen wet die verbiedt dat niet-geregistreerde merken ook het ®teken gebruiken. Dat er een ®teken bij een merk staat, betekent dus niet altijd dat het ook daadwerkelijk geregistreerd is. Of een merk geregistreerd is, kunt u controleren in het Merkenregister van Caribisch Nederland, de officiële publicatieplaats voor geregistreerde merken.

Kan ik een patent krijgen op mijn naam?

Nee, dit kan niet. Een patent (ook: octrooi) wordt alleen verstrekt voor technische vindingen. Een naam, bijvoorbeeld van uw bedrijf, een product of dienst, kunt u beschermen via het merkenrecht. Dit is iets anders dan het patent- of octrooirecht. Om uw naam (als merk) te beschermen, kunt u een merkregistratie aanvragen.

Mijn merk staat al in het Merkenregister. Wat moet ik nu doen?

Als uw merk al voorkomt in het Merkenregister, controleert u dan of de producten en diensten waarvoor het merk is geregistreerd overeenkomen met de producten en diensten waarvoor u uw merk gebruikt of wilt gebruiken. Is dit het geval, dan bestaat de kans dat u met uw merk inbreuk pleegt op het merkrecht van een andere partij. Om een conflict te voorkomen, kunt u het beste zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van uw merk voor de betreffende producten en diensten. U kunt het beste een nieuw merk bedenken, waarmee u niet in het vaarwater van andere partijen komt.

Als de producten en diensten waarvoor u uw merkregistratie wilt aanvragen verschillen (van een andere aard zijn) met het gelijkende merk dat u in het register hebt gevonden, dan kunt u uw merkregistratie vaak gewoon aanvragen. Een uitzondering op deze regel is als het gelijkende merk een bekend merk is.

Twijfelt u of u uw merk kunt registreren? Win dan advies in bij een specialist.

Waar vind ik een specialist om mij te ondersteunen?

Wanneer u een beroep wilt doen op een merkengemachtigde of merkenadvocaat voor de aanvraag van uw Caribisch Nederlands merk, dan dient deze gevestigd te zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. Een merkengemachtigde vindt u via de gebruikelijke informatiekanalen zoals internet, telefoongids enz.

Waarom is het Merkenregister van Caribisch Nederland openbaar?

Het Merkenregister van Caribisch Nederland is openbaar omdat iedereen moet kunnen controleren:

  1. of een identiek of sterk gelijkend merk al bestaat alvorens een merkaanvraag in te dienen;
  2. of ná uw registratie een identiek of sterk gelijkend merk is aangevraagd voor dezelfde of soortgelijke producten en/of diensten.
Wanneer ben ik de eigenaar van een merk?

Veel ondernemers schrijven hun handelsnaam in bij de Kamer van Koophandel. En leggen hun domeinnaam vast. Maar hiermee bent u – in juridische zin – nog niet de eigenaar van het merk of logo. Pas na officiële registratie van uw merk bent u de rechtmatige eigenaar. Het is daarom verstandig om uw handelsnaam of logo ook als merk te registreren.

Wanneer heb ik een merk?

Op het moment dat u bijvoorbeeld uw handelsnaam gebruikt om reclame te maken, voor uw product of dienst, als logo of op social media, dan gebruikt u de handelsnaam ook als merk. Een merk is een teken dat gebruikt wordt om producten of diensten van een bedrijf te onderscheiden van die van andere bedrijven.

Wat is het verschil tussen een collectief en een individueel merk?

Een collectief merk geeft aan dat de houder garandeert dat de producten of diensten aan bepaalde kenmerken voldoen. Bijvoorbeeld dat deze op een bepaalde manier zijn geproduceerd of aan specifieke kwaliteitseisen voldoen. Voor een collectief merk geldt verder dat iedereen houder van een collectief merk kan zijn, op voorwaarde dat deze houder niet zelf dergelijke producten of diensten levert. Bij registratie van een collectief merk moet een reglement over het gebruik en toezicht van het merk worden ingediend.
Alle andere merken zijn individuele merken waarbij de merkhouder het merk ter onderscheiding van zijn of haar eigen producten of diensten gebruikt.

Wat is het verschil tussen een domeinnaam en een merk?

Een merk is een teken dat gebruikt wordt om producten of diensten van een bedrijf te onderscheiden van die van andere bedrijven. Een domeinnaam is een uniek adres van een webpagina. Natuurlijk kunnen de merknaam en de domeinnaam vrijwel identiek zijn. Maar een geregistreerd merk biedt meer bescherming dan een geregistreerde domeinnaam.

Wat is het verschil tussen een handelsnaam en een merk?

Een handelsnaam is de naam waaronder uw onderneming handel drijft en bekend is. Deze handelsnaam legt u vast bij de Kamer van Koophandel. Een merk is een teken dat gebruikt wordt om producten of diensten van een bedrijf te onderscheiden van die van andere bedrijven.

Op het moment dat u bijvoorbeeld uw handelsnaam gebruikt om reclame te maken, voor uw product of dienst, als logo of op social media dan gebruikt u de handelsnaam ook als merk. Houdt u er rekening mee dat voor de bescherming van een merk een registratie noodzakelijk is.

Wat kost een merkregistratie?

Het basistarief, tot drie klassen, bedraagt 310 USD voor een individueel merk. Bijkomende kosten zijn afhankelijk van de gekozen producten en diensten waarvoor u bescherming wilt claimen. Bekijk de actuele tarieven

Over BOIP

Hoe kan ik contact opnemen met BOIP?

Wij beantwoorden graag uw vragen. U kunt zowel telefonisch als via e-mail contact met ons opnemen. Ons Informatiecentrum is bereikbaar op onderstaande dagen en tijden (GTM+1):

Ma t/m do: van 9:00 - 12:00 uur en van 13:00 - 17:00 uur.
Vr: van 10:00 - 12:00 uur en van 13:00 - 17:00 uur.

T +31 70 349 12 22
E trademarks@caribie.nl

Zijn mijn gegevens bij BOIP goed beschermd?

BOIP voert in opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland de Wet Merken BES (WMB) uit. Voor ons is de bescherming van uw gegevens van essentieel belang. Daarom hebben wij op zowel technisch als organisatorisch gebied op uitgebreide schaal maatregelen getroffen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de door ons beheerde gegevens te waarborgen.

Ons informatiebeveiligingsbeleid is gebaseerd op de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Er worden periodiek security audits en penetratietesten uitgevoerd door externe en gerenommeerde beveiligingsbedrijven. De resultaten van deze audits wijzen keer op keer uit dat wij onze informatiebeveiliging uitstekend op orde hebben. Uit veiligheidsoverwegingen verstrekken wij geen nadere details over de beveiliging van onze diensten.

Registratie & Onderhoud

Hoe kan ik betalen?

Als u uw merkregistratie aanvraagt, kunt u het bedrag overschrijven op onze bankrekening:

Rekeningnummer 402.880.05
Maduro & Curiel's Bank, Bonaire
t.n.v. BOIP

SWIFT: MCBKBQBN

Hoe kan ik mijn merkregistratie vernieuwen (verlengen)?

Een merkregistratie is tien jaar geldig. Vanaf zes maanden voor de vervaldatum van uw registratie kunt u uw merkregistratie verlengen voor nogmaals tien jaar. Meer over merk vernieuwen

Hoe weet ik of BOIP mijn post heeft ontvangen?

Als u wilt controleren of wij uw post hebben ontvangen, kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum (T +31 70 349 12 22).

Kan ik mijn merk wijzigen?

Nee. Het merk zelf kan nooit gewijzigd worden. Als er iets wijzigt aan uw merk, bijvoorbeeld wanneer u uw logo aanpast, moet u een nieuwe merkregistratie aanvragen. Meer over merk wijzigen

Krijg ik een factuur?

Wij sturen geen facturen. Na indiening van uw merkaanvraag krijgt u per mail een bevestiging. De PDF in bijlage is ook bestemd voor uw financiële administratie en bevat een overzicht van de verschuldigde rechten.

Mijn logo is veranderd. Kan ik dit wijzigen tijdens het vernieuwen (verlengen)?

Nee. Het merk zelf kan nooit gewijzigd worden, ook niet tijdens het vernieuwen (verlengen). Als u uw nieuwe logo wilt beschermen, moet u een nieuwe merkregistratie aanvragen.

Mijn merkregistratie is vervallen. Kan ik deze nog verlengen?

U kunt uw registratie nog vernieuwen (verlengen) tot zes maanden na de vervaldatum. Voor een vernieuwing na de vervaldatum rekenen wij extra kosten.