Wie zijn wij?

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie in de Benelux voor de registratie van merken en modellen. BOIP is onderdeel van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE), een internationale organisatie die onder toezicht staat van zijn Raad van Bestuur. In deze Raad zitten vertegenwoordigers van de drie Benelux landen.

De Organisatie heeft tot taak:

  1. de uitvoering van het verdrag en het uitvoeringsreglement;
  2. de bevordering van de bescherming van merken en tekeningen of modellen in de Benelux -landen;
  3. de uitvoering van aanvullende taken op andere gebieden van het recht inzake de intellectuele eigendom, welke de Raad van Bestuur aanwijst;
  4. voortdurende evaluatie en, indien nodig, aanpassing van het Benelux-recht inzake merken en tekeningen of modellen, in het licht onder meer van de internationale en communautaire ontwikkelingen.

Vanaf 10 oktober 2010 voert BOIP de Wet Merken BES uit in opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Nederland is het eerste Benelux-land dat een aanvullende taak op het gebied van het recht inzake de intellectuele eigendom door BOIP laat uitvoeren.

Voor meer informatie over BOIP kunt u de website www.boip.int raadplegen

U bent hier

Steven de Lira (NL)

“Als je professioneel bezig bent en ambitie hebt als bedrijf, dan is merkregistratie een must. Merknamen zijn het kapitaal van je bedrijf. Een unieke merknaam draagt bij aan je kwaliteitsimago en waardestijging van je bedrijf. Daar wil je geen gezeur over krijgen. Dat weegt ruimschoots op tegen de kosten.”

Steven de Lira kwam in 1994 van Curaçao naar Nederland om technische bedrijfskunde te studeren. Daarna richtte hij organisatieadviesbureau Opensa en het bedrijf Silkbricks op, een softwarebedrijf dat tools maakt om innovatieprocessen binnen bedrijven te versnellen.