Internationale merkregistratie

Met een internationale merkregistratie kunt u door middel van één aanvraag merkbescherming krijgen in landen die lid zijn van het Protocol van Madrid. Dankzij dit internationale verdrag kunt u op een tamelijk eenvoudige en voordelige manier merkbescherming krijgen in een groot aantal landen. Een internationaal merk moet in feite worden beschouwd als een bundel nationale merken die in één keer wordt verkregen, tegen een (beduidend) lager tarief dan wanneer u uw aanvraag bij elk van de betreffende bureaus afzonderlijk indient. 

Meer dan 110 landen waaronder grote economieën zoals de VS, China, Japan en Europa, zijn inmiddels bij deze verdragen aangesloten. U kunt kiezen voor bescherming in alle aangesloten landen of een aantal daarvan en ook in één keer voor de hele EU (zie: Uniemerk via een internationale aanvraag).

Prioriteit inroepen

Wanneer u binnen zes maanden na een eerdere aanvraag een internationale merkregistratie aanvraagt, kunt u voor die internationale aanvraag de prioriteit van uw eerdere aanvraag inroepen. Uw internationale aanvraag krijgt dan dezelfde datum van bescherming als uw eerdere aanvraag (depotdatum).

Hoe werkt het?

Een internationaal merk wordt geregistreerd door WIPO (World Intellectual Property Organization). Een internationale aanvraag moet echter altijd worden gebaseerd op een basisaanvraag (bijvoorbeeld een Caribisch Nederlands merk) en loopt dus ook altijd via het bureau van oorsprong. Wanneer een Caribisch Nederlands merk als basis wordt gebruikt, is dat dus BOIP.

Wij controleren of uw internationale aanvraag in orde is en of deze identiek is aan uw Caribisch Nederlandse basisinschrijving. Vervolgens sturen wij uw internationale aanvraag door naar WIPO. De benodigde formulieren kunnen nadat ze zijn ingevuld aan ons worden gezonden. De verschuldigde taksen, die onder meer afhankelijk zijn van het aantal landen waarvoor u bescherming wenst, kunt u hier berekenen.

Waarom kiezen voor internationale merkregistratie?

Een nadeel van een internationale registratie is dat deze de eerste vijf jaar afhankelijk is van de basisinschrijving. Als de geldigheid van die basisinschrijving komt te vervallen, kan de internationale registratie echter in de meeste gevallen worden omgezet in nationale aanvragen voor de betreffende landen.

Daar tegenover staat echter een groot voordeel. Wanneer uw merk stuit op bezwaren (bijvoorbeeld een weigering of oppositie) in een bepaald land, heeft dit alleen gevolgen voor de bescherming in dat land.

Nog een voordeel van een internationale registratie is dat deze flexibiliteit biedt. Wanneer u in een later stadium actief wordt in nieuwe markten, kunt u de bescherming via een territoriale uitbreiding uitbreiden tot die landen. Uw hele internationale bescherming blijft daarmee ondergebracht in één enkele registratie. Dit maakt het beheer ervan niet alleen overzichtelijker, maar op termijn ook goedkoper, omdat slechts één registratie hoeft te worden verlengd.

Het grootste voordeel van een internationale registratie is dat u op relatief goedkope en eenvoudige manier bescherming kunt krijgen in een groot aantal landen. Bovendien kunt u hiervoor terecht bij de voor u bekende instantie BOIP. Ons Informatiecentrum informeert u graag hierover! 

Uitbreiding landen

Als u over een internationale inschrijving beschikt en u wilt deze inschrijving naar andere landen uitbreiden, dan kunt u dit doen door middel van een territoriale uitbreiding.

Het formulier vindt u hier. U kunt het formulier op het scherm invullen. Nadat u het formulier hebt uitgeprint en ondertekend, kunt u aan WIPO toesturen. Het tarief voor een territoriale uitbreiding bestaat uit een basisbedrag en een bedrag dat afhankelijk is van het aantal en welke landen u kiest. 

Internationaal merk vernieuwen

Net als een Caribisch Nederlandse merkregistratie is een internationale merkregistratie 10 jaar geldig. Deze kan bij het verstrijken van de inschrijvingsduur steeds worden verlengd met een nieuwe periode van 10 jaar.

Het vernieuwingsformulier kan rechtstreeks bij WIPO worden ingediend.

Wijziging registergegevens

Net als in het Caribisch Nederlands register kunt u ook in het internationale register wijzigingen aantekenen. Deze wijzigingen kunt u via een mutatieformulier rechtstreeks aan WIPO doorgeven.

Als u één of meerdere wijzigingen wilt doorgeven en daarnaast ook een territoriale uitbreiding wilt doen, neem dan contact op met ons Informatiecentrum. In dit geval is de volgorde van indiening namelijk cruciaal voor de acceptatie van uw aanvraag.