Buiten Caribisch Nederland

drie eilandenEen inschrijving in het Caribisch Nederlands register bij BOIP geldt altijd automatisch voor de drie eilanden: Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Op basis van een Caribisch Nederlandse inschrijving kunt u optreden tegen het gebruik of de registratie door derden van uw merk of daarmee overeenstemmende tekens binnen de eilandengroep. U kunt niet alleen optreden tegen latere Caribisch Nederlandse merken, maar tegen alle in Caribisch Nederland geldige merken, dus ook internationale merken met geldigheid in Caribisch Nederland.

Bescherming buiten Caribisch Nederland is ook mogelijk. Dat is aan te raden als u uw producten en diensten buiten Caribisch Nederland gaat verkopen. Voor bescherming buiten Caribisch Nederland bestaan er verschillende mogelijkheden, die elk hun specifieke voor- en nadelen hebben.

Hoe moet ik kiezen?

De keuze voor een bepaald systeem hangt af van tal van omstandigheden en een effectieve bescherming valt of staat met het kiezen van het systeem dat het beste past bij uw specifieke situatie. Vuistregel hierbij is, dat de bescherming moet aansluiten bij het afzetgebied waar u actief bent: de bescherming moet niet te beperkt zijn maar een te uitgebreide bescherming is ook niet verstandig. Het is van belang uw merk te beschermen daar waar u het gebruikt en dus bescherming nodig hebt. Bescherming in een ruimer gebied kan onnodige risico's met zich meebrengen en zelfs tot gevolg hebben dat u uw rechten verliest.

De keuze voor een systeem van bescherming is dus een belangrijke afweging. Voordat u hieraan begint is het verstandig om u hierover goed te informeren.

Welke opties zijn er?

Voor de registratie van uw merk kunt u kiezen uit een nationaal, internationaal of Uniemerk, of een combinatie hiervan.

Nationaal merk

Een nationaal merk wordt in een bepaald land bij de bevoegde instantie gedeponeerd. Met name wanneer u slechts actief bent in één land of enkele landen buiten Caribisch Nederland, kan een nationale merkregistratie aantrekkelijk zijn. Wanneer u echter in meerdere landen actief bent, kunnen de kosten en tijd behoorlijk oplopen. U zult dan immers voor elk land een afzonderlijke procedure moeten doorlopen en afzonderlijk moeten betalen. Communicatie met het nationale bureau moet bovendien meestal in de officiële taal van dat bureau gebeuren en soms is het verplicht om een lokale vertegenwoordiger of correspondentieadres aan te wijzen. Meer over nationale merkregistratie

Internationaal merk

Met een internationale merkregistratie kunt u door middel van één aanvraag merkbescherming krijgen in landen die lid zijn van het Protocol van Madrid. Dankzij dit internationale verdrag kunt u op een tamelijk eenvoudige en voordelige manier merkbescherming krijgen in een groot aantal landen. Een internationaal merk moet in feite worden beschouwd als een bundel nationale merken die in één keer wordt verkregen, tegen een (beduidend) lager tarief dan wanneer u uw aanvraag bij elk van de betreffende bureaus afzonderlijk indient. Meer over internationale merkregistratie

Uniemerk

Met een Uniemerk verkrijgt u via één aanvraag bescherming in alle landen van de Europese Unie. Wanneer u in (een groot deel van) de EU actief bent, kan dit een aantrekkelijke optie zijn. Er geldt wel het "alles of niets" principe. Daarnaast kan de verkrijging, instandhouding en handhaving van het recht risico's met zich meebrengen. Uniemerken worden aangevraagd bij EUIPO (Bureau voor Intellectuele Eigendom in de Europese Unie). Voor de aanvraag heeft u een merkengemachtigde nodig. Meer over Uniemerk

Zelf doen of laten doen?

Buiten Caribisch NederlandZoals u ziet zijn er diverse mogelijkheden voor bescherming buiten Caribisch Nederland. Wij hebben geprobeerd om de voor- en nadelen van de verschillende systemen zo duidelijk mogelijk toe te lichten. Als u nog vragen hebt kunt u terecht bij ons Informatiecentrum: wij helpen u graag!

Toch blijft het kiezen van de vorm van bescherming die het beste bij uw specifieke omstandigheden past, geen eenvoudige zaak. Bovendien is het, voordat u uw merk in andere landen gaat registreren of gebruiken, belangrijk om te onderzoeken welke oudere rechten er daar al bestaan. En als u uw merk al in andere landen hebt geregistreerd, is het belangrijk om goed in de gaten te houden of anderen geen inbreuk maken op uw rechten. Veel bedrijven hebben de daarvoor vereiste specialistische kennis niet in huis en doen er dus verstandig aan om zich te laten helpen door een deskundige.
Meer over merkenspecialisten

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn merkregistratie internationaal uitbreiden?

U kunt een internationale registratie aanvragen via BOIP. Deze aanvraag kan niet direct worden ingediend bij WIPO (World Intellectual Property Organization).

Voor een internationale merkregistratie heeft u als basis een registratie in Caribisch Nederland nodig.

Wat kost een internationale uitbreiding van mijn merkregistratie?

Een internationale uitbreiding van uw merkregistratie is afhankelijk van een aantal factoren. Denk aan het aantal klassen, de landen waarnaar u uitbreidt en of het merk in kleur is. U kunt zelf de kosten berekenen met de WIPO fee calculator. WIPO (World Intellectual Property Organization) is de officiële instantie die het internationale merkenregister beheert. Deze organisatie is gevestigd in Zwitserland, daarom worden de kosten in de calculator weergegeven in Zwitserse francs.