Nationale merkregistratie

Een nationale merkregistratie wordt in een bepaald land bij de bevoegde instantie aangevraagd. Met name wanneer u slechts actief bent in één land of enkele landen buiten Caribisch Nederland, kan een nationale registratie aantrekkelijk zijn. Wanneer u echter in meerdere landen actief bent, kunnen de kosten en tijd behoorlijk oplopen. U zult dan immers voor elk land een afzonderlijke procedure moeten doorlopen en afzonderlijk moeten betalen. Communicatie met het nationale bureau moet bovendien meestal in de officiële taal van dat bureau gebeuren en soms is het verplicht om een lokale vertegenwoordiger of correspondentieadres aan te wijzen.

Als u actief bent in Nederland, België en/of Luxemburg heeft u de mogelijkheid een Benelux-registratie aan te vragen. BOIP registreert de merken voor het Benelux-gebied. 

Voor andere nationale registraties kunt u terecht bij de voor die landen bevoegde instanties.

Prioriteit inroepen

Wanneer u binnen zes maanden na een eerdere aanvraag (bijvoorbeeld voor Caribisch Nederland) een merkregistratie aanvraagt in een ander land, kunt u voor die latere aanvraag de prioriteit van uw eerdere aanvraag inroepen. Uw aanvraag in het andere land krijgt dan dezelfde datum van bescherming als uw eerdere aanvraag (depotdatum).

Gelukkig geldt voor steeds meer landen dat zij zijn aangesloten bij internationale verdragen die het verkrijgen van merkbescherming vergemakkelijken. Wanneer u actief bent of denkt te gaan worden in een groter aantal landen, kan een internationaal merk of een Uniemerk een aantrekkelijke optie zijn.